FEDT, DU KIGGER FORBI...

På undervisningsforløbet “Rent vand i Nigeria” tager vi eleverne med på en legende og lærende opfindelsesrejse til Nigeria. Vi inviterer børnene med til en international konference, som handler om fremtidens rene vand. Her møder de klimaforskeren Dr. Vandrup, pigen Adana og hendes fætter, og skal hjælpe dem med at finde på nye og kreative løsninger til de udfordringer, folk i Nigeria oplever med adgang til rent vand grundet klimaforandringer.

Forløbet er et GRATIS undervisningsforløb til mellemtrinnet, som både fremmer kreativitet og problemløsning, samt giver globalt udsyn.

Herunder kan du blive meget klogere på vores “opfindelsesrejse” til Nigeria…

Praktiske informationer

PRIS?
Gratis. Forløbet er finansieret af OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings og Engagements pulje og er derfor gratis for jer at deltage i

HVEM?
Alle klasser på mellemtrinnet. 

HVOR?
Vi kommer ud til jeres skole og faciliterer forløbet over 6 lektioner i løbet af en dag.

HVORNÅR?
Forløbet afholdes januar, februar og marts 2024. Det afvikles efter en karavane-tankegang, hvor vi vil være tilstede i forskellige landsdele på forskellige datoer. Den endelige rute fastlægges senest d. 1. december 2023 på baggrund af hvilke skoler, der har tilmeldt sig forløbet. 

BEMÆRK at vi i denne omgang ikke kommer til skoler i Københavns kommune og Aarhus kommune. 

På rejsen skal eleverne...

Vores mål er, at...

… Børnene får viden om globale forhold og FN’s 6. verdensmål – Rent vand og sanitet samt verdenmål 13 – Klimaindsats. Forløbet sætter fokus på de problematikker som jævnaldrende børn i Nigeria oplever. Men vi sætter det også i den større kontekst af hvordan hele verden er forbundet gennem klimaet. 

Der vil være stort fokus på handlekraft, løsningsmuligheder og forestillingsevne som vi håber, vil inspirere eleverne til i højere grad at tro på sig selv, fremtiden og egne idéer.

Desuden er en af vores helt store målsætninger at erstatte “klima-angst” med “klima-mod”, fremtidsoptimisme og fremme handlekraft blandt børn.

Udtalelse fra en lærer

Thorbjørn Hartelius, lærer på Kragelundskolen, beskrive forløbet således; 

Det var sjovt at se eleverne i nye roller og funktioner – det gav mig tid til at observere dem.

Go Zebra gør det, vi har svært ved at opfylde i hverdagen. De skaber plads til innovation, kreativitet og samarbejde. De stiller et ægte spørgsmål, og eleverne køber helt ind i historien. 

Som lærer er det fedt at se hvordan eleverne bruger både dansk og matematik i forløbet. Go Zebra opbygger det rigtig godt med at eleverne skal lytte, men også være meget aktive – og så elsker de, når de skal bygge.

Når eleverne bygger i andre fag, er der tit stramme krav med en vis præstations- og bedømmelsesfaktor indblandet. Når de bygger løsninger med Go Zebra, er det uden bedømmelse, da løsningerne ofte vil være helt forskellige.

Book forløbet her!

Bemærk: Vi bestræber os på at komme så bredt rundt i landet som muligt, men grundet logistik kan vi ikke garantere at vi besøger alle byer. Du vil få besked herom efter du har booket.

Go Zebra
Villa Kultur
Krausesvej 3
2100 København Ø
E-mail: hej@gozebra.dk

©2020 Go Zebra – ™ og ® angiver, at der er

tale om varemærker tilhørende Go Zebra