Go Zebra indleder samarbejde med Tuborgfondet

Iværksætteri skal inspirere unge til valg af ungdomsuddannelse

Til sommer vil Go Zebra og Tuborgfondet i samarbejde med 40 unge afprøve en ny metode at blive afklaret omkring valg af ungdomsuddannelse. Pilotprojektet gør brug af iværksætteri som metode, og undersøger hvordan et iværksættermindset kan styrke de unge i at træffe valg omkring deres fremtid. 

Gennem de sidste mange år har flertallet af unge søgt mod gymnasiet, når de har skulle vælge ungdomsuddannelse. Det er der mange gode grunde til. Gymnasiet opleves af unge som det mest prestigefyldte, og som det der giver de bedste forudsætninger for fremtiden. Derfor er det for mange unge det oplagte valg at følge i fodsporerne af deres klassekammerater. Men gymnasiet er ikke nødvendigvis det bedste valg for alle. 

Det er dette valg, pilotprojektet skal være med at til at udfordre. Målet med iværksætterforløbet er ikke at pege de unge i en bestemt retning, men derimod at give dem modet til at vælge den vej i livet, som passer bedst til deres ønsker, interesser og personlighed – om det er en erhvervsuddannelse, gymnasiet, et liv som iværksætter eller noget helt fjerde, er op til den unge at blive afklaret omkring. 

”Iværksætteri handler om meget mere end at starte en virksomhed. Det handler om at turde fejle, at finde ud af, hvad man er god til og mindre god til, og være modig nok til at kaste sig ud i situationer, man ikke tidligere har stået i. Det er den handlekraft og succesoplevelse vi ønsker at give de unge med i rygsækken, når de i fremtiden skal træffe valg.” siger Go Zebra. 

Unge bliver hørt

I iværksætterforløbet vil deltagerne blive undervist i iværksættermetoder, og de vil blandt andet opleve at skulle skabe et produkt eller en service, søge finansiering, sælge og indgå partnerskaber der kan hjælpe dem på vej. Gennem hele forløbet vil der være tilknyttet mentorer til at guide og støtte deltagerne til at få succes. Iværksætterforløbet skal skabes til de unge – og med de unge – og derfor vil deltagerne i forløbet også spille en stor rolle i at udvikle forløbet. Forløbet er på den måde en dobbelt iværksætterrejse for de unge; de går både derfra som skabere af forløbet og som skabere af deres fremtid. 

Tuborgfondet støtter projektet med knap 900.000 kr. Bevillingen er givet under fondets indsatsområde Arbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv, som bl.a. handler om at ruste unge til at finde vej ind på arbejdsmarkedet.

”I Tuborgfondet arbejder vi for at unge kan skabe den fremtid, de drømmer om. Det gør vi ved at styrke unges handlekraft og mod. Nogle gange handler det om at træffe et andet valg end ens klassekammerater, som fx at vælge en anden ungdomsuddannelse end flertallet,” siger sekretariatschef Peter Giacomello

Ambitionen med projektet er at ende ud med en model for et iværksætterforløb, som kan skabe værdi for både den enkelte unge, men også kommunerne når de møder unge, der er uafklarede omkring valg af uddannelse. 

Om Go Zebra

Go Zebra er en forening der arbejder for at fremme børn og unges kreativitet og iværksætterlyst og herigennem give børn og unge selvtillid og tro på, at de kan skabe deres egen fremtid og en bedre verden.

Om Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter unge og organisationer, der styrker ungdommens muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv.

For mere information

Go Zebra: Morten Kisendal Fabricius, morten.fabricius@gozebra.dk

Go Zebra: Mille Marta Andersen, mille.andersen@gozebra.dk

Tuborgfondet:  Anni Riedel-Lyngskær, kommunikationsansvarlig, al@tuborgfondet.dk , M: 20738076